Editura Ayus - Ayus Grup - Romania

Ayus GRUP

PUBLICATII DE AYURVEDA

AYURVEDA

Chiar dacă are o vechime de peste 5000 de ani, AYURVEDA a fost structurată într-o manieră foarte avansată din punct de vedere didactic şi conceptual. Principiile care stau la baza acestei elaborari sistematice sunt cuprinse în scrieri tradiţionale de o mare valoare teoretică şi practică.


Pe această bază AYURVEDA studiază alcătuirea fiinţei umane, evidenţiază care sunt mecansimele intime care susţin viaţa, precum şi relaţiile de interdepen accesibilă şi perfect naturală denţă care există între trup şi minte, stabileşte care este determinismul patologic al diferitelor stări de boală, care este relaţia complexă dintre starea de sănătate şi starea de boală şi totodată dispune de un număr impresionant de mare de mijloacele naturale prin care omul poate să menţină sau să redobândească starea de echilibru şi sănătate. Tot acest tezaur de cunoaştere poate reprezenta o sursă de autentică inspiraţie pentru gândirea ştiinţifică actuală.

Index ayurvedic sistematic selectiv

lucrare in 6 volume

Editura AMN

disponibil cu reducere de 30%, la pretul de 10,5 ron

Volumul 2, 2013

Editat in 2012, editie epuizata  

Volumul 1, 2012