Editura Ayus - Ayus Grup - Romania

Ayus GRUP

Am selectat pentru acest al doilea volum al celei de-a doua ediţii a lucrării "Index ayurvedic sistematic selectiv", un număr de 62 de plante medicinale şi aromatice româneşti, dintre cele mai renumite şi mai eficiente, care sunt cunoscute în tradiţia populară românească şi care aparţin arealului botanic al României.

VOLUMUL 2

Un loc important în cadrul acestei serii de caracterizări ayurvedice îl au proprietăţile terapeutice ale plantelor medicinale din arealul botanic al României, care sunt descrise sistematic şi detaliat, pe baza principiilor tradiţionale ayurvedice.

Ne bazăm în această descriere, inedită în felul ei, atât pe cunoaşterea teoretică a ştiinţei milenare ayurvedice, cât şi pe cercetarea şi experimentarea directă, realizată printr-o practică ayurvedică îndelungată, a sutelor de plante medicinale autohtone româneşti, precum şi a plantelor vindecătoare indiene.

VOLUMUL 1, EDITIA 2

o prezentare sistematică inedită, realizată pe baza cunoştinţelor milenare din cadrul sistemului Ayurveda, a unor proprietăţi terapeutice remarcabile ale unor plante medicinale utilizate în mod curent în România

În cadrul acestei lucrări au fost sistematizate o serie de proprietăţi terapeutice ale plantelor medicinale româneşti folosind o metodologie inovatoare de cercetare şi de caracterizare ayurvedică a plantelor, ce a rezultat în urma mai multor ani de studiu şi de pregătire în domeniul Ştiinţei milenare a sistemului tradiţional Ayurveda.

Considerăm această lucrare o deschidere originală pentru o nouă ştiinţă terapeutică naturală, care nu poate fi rezumată doar la sistemul tradiţional indian şi nici la tradiţia populară românească, aceasta fiind în realitate o sinteză complexă  ce este bazată atât pe principiile terapeutice de bază din Ayurveda, cât şi pe cunoaşterea profundă a structurii fiinţei umane. Această sinteză reprezintă dezvoltarea şi valorificarea unor aspecte fundamentale ale Ştiinţei milenare a sistemului Ayurveda.

această ediţie include un număr de 124 de plante medicinale ce sunt uzuale în tradiţia populară românească şi care sunt utilizate în mod curent în România pentru proprietăţile lor terapeutice

o prezentare sistematică inedită, realizată pe baza cunoştinţelor milenare din cadrul sistemului Ayurveda, a unor proprietăţi terapeutice remarcabile ale unor plante medicinale utilizate în mod curent în România

INDEX AYURVEDIC SISTEMATIC SELECTIV

volumele 1 si 2

COMENZI